Dana 25. ožujka 2021. godine, s početkom u 10 sati, putem online platforme ZOOM održat će se početna konferencija projekta „Zaželi – Tu smo da vam pomognemo“ sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Govornice na početnoj konferenciji bit će prim.mr.sc. Elvira Koić, dr.med., specijalist psihijatar, te mr. Višnja Fortuna.
Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga predstavit će projekt, njegove ciljeve, aktivnosti i očekivane rezultate.

Teme početne konferencije bit će različiti psihički poremećaji osoba starije životne dobi na koje bi gerontodomaćice, kroz provedbu aktivnosti, mogle naići. Također, govorit će se o potrebama osoba starije životne dobi, te o novom strateškom dokumentu Zagrebačkoj strategiji za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024.