O projektu

Projektom „Zaželi – Tu smo da vam pomognemo“ u trajanju od 18 mjeseci, ostvarit će se zapošljavanje 8 žena prijavljenih u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje će pružati usluge potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama s područja grada Zagreba. Provođenjem programa obrazovanja žena zaposlenih u projektu „Zaželi – Tu smo da vam pomognemo“ povećat će se njihova konkurentnost na tržištu rada, što će olakšati proces pronalaska zaposlenja po završetku projekta.

Cilj projekta

Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.
Ciljana skupina su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici. Krajnji korisnici su starije osobe (osobe u dobi od 65 godina i više) i/ili nemoćne osobe.

Financiranje i trajanje projekta

Projekt provodi Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područna služba Zagreb i Centrom za socijalnu skrb Zagreb. Ovaj projekt sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Razdoblje provedbe projekta: 11. siječnja 2021. – 11. srpnja 2022. godine.
Ukupna vrijednost Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 786.540,00 HRK.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 786.540,00 HRK.

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Kontakt osobe:
Suzana Blanuša, mag.iur.: suzana@mobbing.hr
Angela Petrušić, mag.soc.pol.: angela@mobbing.hr

Očekivani rezultati

  • Zaposleno 8 žena u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
  • Zaposlene žene proći će najmanje jedan program obrazovanja/osposobljavanja verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
  • Najmanje 48 osoba starije životne dobi i/ili nemoćnih osoba dobit će potrebnu pomoć i podršku u svom domu