Dana 25. ožujka 2021. godine, održana je početna konferencija projekta Zaželi – Tu smo da vam pomognemo, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, na kojoj su sudjelovala 22 sudionika putem online platforme ZOOM.
Na konferenciji je najprije predstavljen projekt, njegovi ciljevi, očekivani rezultati te vizualni identitet projekta. Nakon kratkog predstavljanja projekta, mr. Višnja Fortuna preuzela je riječ kao prva predavačica te predstavila prezentaciju pod nazivom „Potrebe osoba starije životne dobi te prijedlog nove Strategije socijalne skrbi za starije osobe u razdoblju od 2020. do 2024. godine“. Glavne teme predavanja odnosile su se na socijalnu politiku Grada Zagreba za starije osobe, zagrebački model skrbi o osobama starije životne dobi, odluku o socijalnoj skrbi – starija osoba kao korisnik, te program podrške u lokalnoj zajednici putem gerontoloških centara grada Zagreba.
Nakon mr. Višnje Fortune, predavačica prim.mr.sc. Elvira Koić, dr.med., specijalist psihijatar, održala je predavanje pod nazivom „Psihički poremećaji u starijoj životnoj dobi“ koje je obuhvaćalo sociodemografske aspekte starenja, psihologiju starenja, vrste psiholoških poremećaja u starijoj dobi, gerijatrijsku prevenciju, liječenje, te temu palijativne skrbi.

Kako je početna konferencija izgledala, pogledajte u galeriji.