Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga organizirala je 15. ožujka 2022. završnu konferenciju u sklopu projekta ”Zaželi – Tu smo da vam pomognemo”. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a provodi se u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnom službom Zagreb i Centrom za socijalnu skrb Zagreb. Udruga mobbing u sklopu projekta zaposlila je 10 žena, a usluga pomoći u kući pružena je za 63 krajnja korisnika. Usluga pomoći u kući obuhvaćala je pomoć u održavanju kućanstva, pratnju u odlascima izvan kućanstva, nabavku namirnica i pripremu obroka, kao i druženje i šetnju.

Održana konferencija za cilj je imala predstaviti ostvarene ciljeve i rezultate projekta te izmjenu iskustva sa sudionicima. Konferencija je provedena putem ZOOM platforme, a sudjelovala su 24 sudionika. Pravnica Suzana Blanuša uvodno je predstavila iskustva Udruge mobbing u provedbi spomenutog projekta te riječ prepustila predstavnicama udruga triju različitih županija s niskim indeksom razvijenosti.
Ana Blažević, predsjednica Udruge ”Ruka podrške” iz Požeško-slavonske županije predstavila je svoju udrugu i projekt ”Zaželi posao, pruži pomoć”. Udruga je sa svojim partnerima omogućila zapošljavanje 50 teže zapošljivih žena koje su pružile uslugu za 360 krajnjih korisnika. Uočili su mnogobrojne pozitivne učinke projekta, kao što su edukacija i socijalizacija nezaposlenih žena, ublažavanje posljedica nezaposlenosti i rizika od siromaštva te pružanje svakodnevne pomoći kojom se unapređuje kvaliteta života starijima. Kao nedostatke su istaknuli prekratko trajanje projekta, što zaposlene žene ponovno vraća na tržište rada, a korisnike ostavlja bez usluge koja im je bila pružena. Spomenula je prijedloge za unaprjeđenje, poput dopuštenja kupnje vozila i priznavanja troška goriva, pošto većina korisnika živi na teško dostupnim mjestima.

Predsjednica Udruge ”Žena” Milena Perčin iz Šibensko-kninske županije predstavila je svoju udrugu i projekt ”Sretnija starost II”. U projektu su zaposlili 16 žena koje su pružale usluge pomoći u kući za 116 krajnjih korisnika. Predsjednica je spomenula slične prednosti kao i prethodna govornica, dok je kao nedostatke spomenula nekonkurentnost projekta, odnosno dugu pauzu između II. i III. faze, niske plaće za zaposlene žene i nedozvoljena odstupanja u propisanim uvjetima za troškove prijevoza. U nedostacima se posebice usmjerila na bolju suradnju s Centrima za socijalnu skrb i drugim dionicima u lokalnoj zajednici prilikom odabira korisnika, kako ne bi došlo do nesrazmjera s obzirom na financijsko stanje. Za preporuke predložila je osiguranje kontinuiteta projekta, povećanje plaća zaposlenim ženama te povećanje kriterija prilikom odabira korisnika i odabira žena kao pružateljica usluga.

Kao posljednja govornica, Anita Smolčić predstavnica Udruge ”Žena Pavenka Brinje” iz Ličko-senjske županije navela je da su projektom ”Radim i pomažem” zaposlili 22 žene koje su brinule o 140 krajnjih korisnika. Kao najveće nedostatke spominje nepristupačan teren i nepovjerljivost članova obitelji prema zaposlenicama, što im je otežavalo rad s korisnicima. Posebice važno ističe omogućavanje edukacije gdje žene s usvojenim novim vještinama postaju konkurentne na tržištu rada. Nadajući se raspisivanju treće faze projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena“ predložila je dopuštanje zapošljavanja muških osoba za uređivanje okućnice i obavljanje težih fizičkih poslova, budući da su to aktivnosti koje su potrebne u ruralnim krajevima.
Sudionici i govornice izmijenili su svoja iskustva te se svi zajedno složili da ovaj i slične projekte treba provoditi kontinuirano kako bi se osiguralo stalno zaposlenje gerontodomaćica, kao i njihovo daljnje usavršavanje te neprestana usluga starijima i nemoćnima. Također, važno je povećati svjesnost o uslugama za starije i nemoćne u lokalnoj zajednici, a navedene udruge će promicanjem svojih vrijednosti i rezultata i dalje nastaviti raditi na tom cilju.