Dana 11. srpnja 2022. godine završila je provedba projekta Zaželi – tu smo da vam pomognemo. Projekt je trajao 18 mjeseci, a provedba je započela 11. siječnja 2021. godine. Kroz projekt je bilo predviđeno zapošljavanje 8 žena pripadnica ranjivih skupina dok je pružanje pomoći u kući bilo predviđeno za 48 starijih i/ili nemoćnih korisnika. Nakon završetka projekta ukupni brojevi pokazuju da je 8 žena iz teško zapošljivih skupina kroz 12 mjeseci zaposlenja uslugu pomoć u kući pružilo za ukupno 63 korisnika. Svaki mjesec gerontodomaćice svojim su korisnicima podijelile pakete higijenskih potrepština i sredstava za čišćenje doma. Također, projekt je omogućio zaposlenim ženama pohađanje dva programa osposobljavanja – za osobnog pomoćnika te rukovatelja motornom kosilicom. Cilj različitih programa obrazovanja/osposobljavanja bio je povećanje konkurentnosti žena iz teško zapošljivih skupina na tržištu rada, što im olakšava proces pronalaska zaposlenja po završetku projekta. Cilj samog projekta bio je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.
Projekt je provodila Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područna služba Zagreb i Centrom za socijalnu skrb Zagreb.
Ovaj projekt sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.